1. Usluge

SvetTehnike.rs nudi usluge besplatnog kategorisanog objavljivanja komercijalnih poruka, odnosno oglasa, u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i to član 2. , kao i Zakonom o elektronskoj trgovini Republike Srbije, član 3. stav 8.

2. Registracija i oglašavanje od strane korisnika

Kako biste postali korisnik SvetTehnike.rs morate se registrovati, a sama registracija je besplatna. Registracija se vrši na način tako što se prijavite na SvetTehnike.rs I to unosom svoje lične e-mail adrese kao i lozinke , posle čega vam stiže link potvrde u u registracionom e-mailu. Drugi način jeste prijavljivanje putem Facebooka-a ili Google.

Registrovani i ulogovani korisnik usluga može postavljati oglase kao i koristiti sistem elektronskih poruka za kontakt sa drugim korisnicima usluga.

Korisniku je dozvoljeno da ima samo jedan registrovani nalog.

Registrovani korisnik koji je postavio oglas, ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije.

Za oglašavanje na SvetTehnike.rs, po članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije, neophodna je identifikacija oglašivača.

Registrovani korisnik prihvata mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefon čija ja svrha realizacija prodaje ili kupovine iz oglasa, kao i kontakta u vezi sa pomoći ili bilo kojim promotivnim sadržajem od strane SvetTehnike.rs. Korisnik usluga prihvata da će sadržaj njegovog oglasa, odnosno, predati tekst sa slikama I kontakt telefon, biti objavljeni na Internet stranicama SvetTehnike.rs, kao i na Facebook stranici SvetTehnike.rs I to u promotivne svrhe te da će kao takav biti javno dostupan svima na Internetu.

Oglasi moraju biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskom i srodnim pravima. Svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisan sa SvetTehnike.rs uz obaveštenje oglašivaču.

3. Zabranjeno oglašavanje

Korisnici usluga moraju poštovati sledeće zabrane:

 • Zabranjeno je oglašavati se suprotno odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije.
 • Zabranjeno je oglašavati: neistinito i lažno, dovoditi nekog u zabludu i na način na koji se neko vređa, nekome nanosi šteta ili koristi nečija lakovernost.
4. Zabrane pri oglašavanju

Pri postavljanja oglasa korisnici moraju poštovati sledeće zabrane:

 • Zabranjeno je ponoviti više puta identičan ili sličan oglas (spamovanje). Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje.
 • Zabranjeno je ubacivanje URL linka firme, webshopa ili drugog sajta (pogotovu konkurentskog ili sajta koji promoviše "zaradu preko Interneta"), u svrhu reklame.
 • Zabranjeno je postavljanje slika koje nisu samo fotografije proizvoda već sadrže logotip firmi i drugih Internet portala.
 • Zabranjeno je unositi specijalne grafičke karaktere u naslov ili opis oglasa kako bi došlo do isticanja oglasa.
 • Zabranjeno je učestalo postavljanje i brisanje oglasa radi dominacije na prvim stranicama grupa ili kategorija - pravilo fer korišćenja besplatnog korišćenja usluga. Učestalim se smatra češće od jednom u 3 dana.
5. Kupoprodaja između korisnika

Kontakt između korisnika se vrši telefonom ili razmenom poruka preko SvetTehnike.rs, a pritom SvetTehnike.rs nije posrednik pri kupovini I razmeni. Svaka kupovina ili razmena između korisnika SvetTehnike.rs je na lični rizik i SvetTehnike.rs ne snosi nikakvu odgovornost za moguću štetu nastalu prilikom transakcija između korisnika. SvetTehnike.rs poziva svoje korisnike na maksimalnu opreznost prilikom transakcija.

6. Autorska prava SvetTehnike.rs

U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije zabranjeno je bilo kakvo, ručno ili softversko neovlašćeno kopiranje i skrepovanje sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na SvetTehnike.rs, odnosno, tekstualni sadržaji stranica, oglasi, korisniški podaci, zanimljivosti, fotografije, logotipi, grafička rešenja i svi ostali sadržaji koji se po Zakonu o autorskom i srodnim pravima smatraju autorskim delom .

Oglašivač ima autorsko pravo nad tekstom I slikama sopstvenih oglasa. Oglašivač pristaje na dodavanje vodenog žiga od strane SvetTehnike.rs u svaku pojedinačnu sliku oglasa kao i na obradu dimenzija slika zbog samog koncepta stranice SvetTehnike.rs

7. Prikupljanje i obrada podataka

Prikupljanje i obrada podataka od strane SvetTehnike.rs se obavlja na način:

 • SvetTehnike.rs od svojih registrovanih korisnika prikuplja lične podatke.
 • Svrha, odnosno obaveza prikupljanja ličnih podataka definisana je članom 45. Zakon o oglašavanju Republike Srbije.
 • Lični podaci se nalaze u bazi podataka SvetTehnike.rs koriste se za kontrolu bezbednog oglašavanja na SvetTehnike.rs . Ukoliko dođe do promene podataka, korisnik je dužan da prilikom postavljanja sledećeg oglasa unese nove podatke. U slučaju nedozvoljene obrade korisnici imaju pravo na zaštitu ličnih podataka kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.
8. Sankcije

Za bilo koje kršenje pravila i uslova korišćenja SvetTehnike.rs ili nepoštovanje zabrana ili kršenje zakona od strane korisnika usluga, moguće je izricanje opomene, privremene i trajne blokade naloga za korišćenje usluga SvetTehnike.rs . Po pravilu, a u zavisnosti od težine prekršaja, administracija SvetTehnike.rs najpre izriče meru opomene, a zatim privremene i trajne blokade naloga. Korisnici usluga čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju prava ni na kakvu nadokandu štete zbog toga što za vreme trajanja blokade naloga nisu mogli da koriste usluge SvetTehnike.rs

9. Lična odgovornost SvetTehnike.rs

SvetTehnike.rs se ograđuje od lične odgovornosti u skladu sa određenim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije I to:

 • U skladu sa članom 16. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, SvetTehnike.rs nije odgovoran za sadržaj elektronskih poruka koje korisnici razmenjuju koristeći sistem za poruke SvetTehnike.rs
 • U skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, SvetTehnike.rs nije odgovoran za sadržaj podataka skladištenih u bazi podataka i/ili objavljenih na SvetTehnike.rs
 • U skladu sa članom 19. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, SvetTehnike.rs nije odgovoran za sadržaj na drugim portalima u slučaju kada korisnici usluga u svojim oglasima ili elektronskim porukama umeću linkove koji vode ka tim drugim portalima.
10. Zaštita ličnih podataka

SvetTehnike.rs se obavezuje na to da lični podaci registrovanih korisnika usluga neće biti dostupni trećim licima i biće korišteni u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Ukoliko dođe do zahteva istražnih organa Republike Srbije, SvetTehnike.rs je dužan da raspoložive podatke o korisniku dostavi istražom organu (Tužilaštvo, MUP) I to to uz pisani zahtev kome I u koje svrhe se daju na korištenje lični podaci korisnika.