Zaštita privatnosti

Sajt Svet Tehnike - www.svettehnike.rs je dužan da obezbedi privatnost svojim korisnicima.
Svi lični podaci korisnika kao što su: ime, prezime, br. telefona, adresa, biće prikazani na sajtu jer je u interesu prodavca da njegovi oglasi što pre dođu do potencijalnog kupca.